Wie zijn wij

Angel’s Garden is een jonge stichting die opgericht is op 8 Juni 2007 in Purmerend. In Suriname is er een groep gehandicapten die tussen wal en schip valt. Dat zijn de gehandicapten adolescenten en chronisch zieke kinderen.

Voor deze groep is er nog geen dag, nacht en weekend opvang, waardoor zij aangewezen zijn op de zorg van de familie, wat voor werkende ouders erg belastend is. Doordat zij aangewezen zijn op de zorg van de familie, is deze groep beperkt in hun sociale contacten en raken ze in een isolement, ze komen het huis niet uit. Vandaar dat stichting Angel’s Garden deze groep dag, nacht en weekend opvang wilt bieden om ze o.a. uit hun isolement te halen en de ouders meer ruimte voor zich zelf te bieden.

De zorg voor deze groep is gecompliceerd vandaar dat het zo belangrijk is om met gekwalificeerd personeel en deskundigen te werken. Te denken valt aan o.a. de benaderingswijze en het niveau van de cliënten. De activiteiten die geboden worden moeten afgestemd zijn op de behoefte en het ziektebeeld. De functie van het personeel is de zorg en activiteiten zodanig afstellen. Om die reden zal de zorg voor chronisch zieke kinderen en de gehandicapten adolescenten aangepast worden op hun niveau.

In 2003 heeft de voorzitter van de stichting Angel’s Garden een noodkreet gehoord via een Surinaamse radiostation in Amsterdam, van een leidinggevende van een tehuis in Suriname. De leidinggevende gaf aan dat er geen opvang is voor de groep adolescenten gehandicapten. De groep voldoet niet meer aan de criteria voor opvang. Hierdoor komen ze op straat te staan. De groep wordt steeds groter. Zij wist niet hoe dit probleem aan te pakken, een oplossing had zij niet. De leidinggevende vroeg om steun vanuit Nederland.

Naar aanleiding van de hulpvraag van de leidinggevende van het tehuis in Suriname, heeft de voorzitter in 2004 een marktonderzoek gehouden onder de Surinaamse burgers. Zij heeft de burgers met en zonder gehandicapte kind of kinderen gesproken. Ze gaven aan hoe erg het probleem is. De knelpunten werden door de burgers benoemd. Ze vroegen of zij ze konden helpen.

De voorzitter van Angel’s Garden heeft naar aanleiding van het marktonderzoek een gesprek gevoerd met de voormalige president. Zij heeft hem gevraagd of hij zich bewust was van het probleem van de gehandicapten. Of hij ook van mening was dat een opvang voor deze doelgroep noodzakelijk was. Hij gaf aan dat de regering zich bewust was van  dit probleem, maar dat hij geen oplossing voor het probleem had. De regering had geen geld.

In 2005 heeft de voorzitter contact gehad met het Ministerie van Sociale Zaken in Suriname.

Er werd aangegeven hoe groot de behoefte aan opvang voor gehandicapten in Suriname is. De voorzitter van Angel’s Garden heeft een paar tehuizen bezocht in Suriname, om een beeld van het probleem te krijgen. Zij werd door heel veel Surinaamse burgers benaderd met de vraag om hulp. Dit was voor haar de aanleiding om de stichting Angel’s Garden op te richten op 8 Juni 2007.