Jaarverslag 2008

Over Angel’s Garden

Angel’s Garden is een jonge stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007. Het is onze missie om de groep gehandicapte adolescenten en chronisch zieke kinderen die in Suriname tussen wal en schip vallen te helpen. Voor deze jongeren is er nog geen dag, nacht en weekendopvang, waardoor zij aangewezen zijn op de zorg van de familie. Zij zijn beperkt in hun sociale contacten, daarom wilt Angel’s Garden hen een opvang bieden om ze uit hun isolement te halen.

Dit jaarverslag is op 3 januari 2009 goed gekeurd door het bestuur van Angel’s Garden.

De oprichting van de stichting

Op 8 juni 2007 werd de oprichtingvergadering gehouden te Purmerend.
Wij mogen onszelf sinds 8 juni 2007 een stichting benoemen. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder het nummer 37134218.

Het bestuur van het eerste uur bestond uit de volgende leden:
– Voorzitter: Zoelaiga Herfst
– Penningmeester: Ludwich van Mulier
– Secretaresse: Letitia Nelstein

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
– Voorzitter: Zoelaiga Herfst
– Penningmeester: Reno Boldewijn
– Secretaresse: Sherida Kerpens
– Bestuurslid: Karin Loor

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is het bieden van opvang aan gehandicapte adolescenten en chronisch zieke kinderen in een huiselijke omgeving met een harmonieuze sfeer. De stichting heeft ten doel het verzorgen van dag, nacht en weekendopvang voor verstandelijk, lichamelijk gehandicapten adolescenten en chronisch zieke kinderen.

Daarnaast heeft de stichting ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin des woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een dag, nacht en weekendopvang met bijbehorende zorg en faciliteiten voor die groepen te organiseren.

Bestuur en vergaderingen
Het bestuur is het afgelopen jaar 14 keer bij één geweest.
Enkele vermelding waardige onderwerpen uit de notulen is:

26 mei 2008:
Aanmelding bij de 1% CLUB
Het opstellen van de donatiebrieven
Het aanstellen van nieuwe bestuursleden in Suriname

26 juni 2008:
Voorlegging projectplan aan de directie van het Slotervaart ziekenhuis

23 juli 2008:
Ontvangst acceptgirokaarten ten behoeve van de donatiebrieven

17 september 2008:
Toezegging van een kinderdagverblijf in Amsterdam Zuidoost van 10 boxen

Activiteiten en publiciteit

Donatiebrieven
Er zijn ongeveer 400 donatiebrieven met acceptgirokaarten naar burgers verstuurd. De stichting heeft al een aantal donatie ontvangen.

Het grootste bedrag dat tot nu toe binnen gekomen is, is afkomstig van een Orthopeed van het Slotervaart ziekenhuis een bedrag van 100 euro. Namens de stichting is er een bedankkaart verstuurd naar de familie. Er is een donatie ontvangen van een burger die helaas niet te traceren is. Er zijn toezeggingen gedaan van burgers die van plan zijn om te doneren.

Skanfonds
Na een e-mail onderhoud met de heer Pieck, werd de voorzitter doorverwezen naar Skanfonds in Suriname voor het indienen van een subsidieaanvraag. In januari 2009 zal de voorzitter tijdens haar bezoek aan Suriname ook een bezoek brengen aan het Skanfonds.

Slotervaart ziekenhuis
Na een persoonlijk gesprek met de directie van het Slotervaart ziekenhuis werd een kopie van het projectplan afgegeven ter inzage. Helaas is er hier nog geen reactie op.

Posters
Reno en Sherida hebben onze posters opgehangen. Deze posters kunnen een bijdrage leveren aan de publiciteit voor de stichting.

Financiën

Onkosten staat:
Telefoonkosten, To receive money, Surosa exchance n.v., Notaris kosten, Cambio execes, Money transfer. Suriname, Money transfer. Transk, Reclame pennen, Printer papier, Presentatie map. A4. 80, Presentatie map. A4. 50, Navigator papier A4, Zet en montage werkzaamheden, Visitekaarten, Kopie kosten A4. kl., Laminaat, Showtas, Pritt sellotape, Cursusgeld, Kopiekosten. A3. kl., Risograaf A4. kleur, Azuur A4. 80.gr, Cabinet azuurgr. env., Zet en montage werkzaamheden, Kopie kosten A4. kl., Kopiekosten A3. kl., Stempel, Presentatiemap A4. 80, Stempel inkt, Acceptgirokaarten, National pen, Aankoop zegels, Huur woning. (Suriname), Reiskosten.

Totale onkosten: 2.811,18

Hoe ziet onze toekomst eruit

De toekomst van het project hangt voornamelijk af van de subsidies en het perceel dat de stichting is toegezegd door Domein.

Ons geld wordt gebruikt voor het welzijn van de eerder genoemde doelgroepen in Suriname. Een goed contact met alle betrokkenen is van groot belang voor de continuïteit van het project.Laten wij hiermee afsluiten en het nieuwe jaar 2009 ingaan met het oude gezegde: “doe goed en u wordt gehoord, waar een wil is, is een weg”.

Natuurlijk blijft ons motto: “de kinderen kunnen niet voor zichzelf spreken, maar hebben ook wensen. Meestal is het maar 1”