Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave

 • Over ons
 • Bestuur en vergaderingen
 • Overzicht belangrijke gebeurtenissen
 • Zakelijke bezoek Suriname
 • Donaties
 • Donaties
 • Vrijwilligers
 • Financiën
 • Planning 2019

 

Over ons :

Angel’s Garden is een stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007 en 6 augustus 2007 in Paramaribo Suriname.

Het is onze missie adolescenten en chronisch zieke kinderen met een beperking ( lichamelijk of verstandelijk) die tussen wal en schip vallen in Suriname te helpen.

Door de bouw van deze dag, nacht, weekend opvang hoopt Angel’s Garden tegemoet te komen aan hun behoeften, waardoor ze minder aangewezen zijn op de zorg van familie en minder beperkt zijn in hun sociale contacten.

Daarom wilt Angel’s Garden hen opvang bieden zodat ze uit hun isolement gehaald worden.

 

Bestuur en vergadering :

Dit verslag is op 15 september goedgekeurd door het bestuur.

Het bestuur is 2018 3 keren bij één gekomen.

 

Overzicht belangrijke gebeurtenissen :

Nederland :

Subsidie gezocht.nl : Gemaakte afspraken blijven van kracht.

Maagdenhuis : t.z.t wordt contact opgenomen met de directeur.

Prioriteit is nu , het perceel eerst helemaal bouwrijp maken.

Er is nog een laatste fase te gaan.

Suriname :

De Bouwtekening is inmiddels aangepast op advies van de directeur van het Maagdenhuis.

De bouw zal in twee fasen plaats vinden. Hierdoor hopen wij eerder te kunnen starten met de opvang.

Verdere informatie wordt bekend gemaakt zodra definitief is wanneer de start van de bouw zal plaats vinden.

 

Zakelijk bezoek :

Kennismaking met de  nieuwe District Commissaris van Commewijne.

Dhr Kali.

Een vruchtbare gesprek gehad en hopen op een goede samenwerking.

 

Subsidies : (Suriname)

De economische crisis maakt het momenteel niet mogelijk subsidies aan te kunnen vragen.

2019 zullen wij de aanvragen die voorlopig in de koelkast gestopt zijn evalueren.

Wij blijven in contact met de District Commissaris.

 

Bedrijven :

Door de crisis is het momenteel niet mogelijk  subsidie aan te vragen.

Wij blijven positief en hopen op betere tijden.

 

Vrijwilligers : (Nederland)

Het is ook dit jaar niet gelukt vrijwilligers te kunnen vinden die daadwerkelijk hart voor deze doelgroepen hebben en zo een bijdrage willen leveren.

Wij blijven positief en hopen dat er mensen zijn die zich aanmelden.

 

Donaties :

Mensen doneren  tegenwoordig weinig, of helemaal niet.

Wij blijven nu ook positief en hopen op betere tijden.

Donatie strategie wordt aangepast door bijvoorbeeld meer gebruik te gaan maken van Sociale Media. Hiervoor hebben wij ook vrijwilligers nodig.

Alle ideeën zijn van harte  welkom.

 

Financiën :

Zie bijlage

 

Planning 2019 :

 • Starten met de laatste fase , bouwrijp maken van het perceel.
 • Actief gebruik maken van Sociale media met name voor het werven van donaties.
 • Economische crisis in Suriname evalueren