Jaarverslag 2017

Inhoudsopgave :

Over Angel’s Garden

Bestuur en vergadering

Overzicht belangrijke gebeurtenissen

Nederland :

 • Contact Maagdenhuis Amsterdam
 • Contact Subsidiegezocht.nl
 • Donaties
 • Subsidies

Suriname :

 • Zakelijk bezoek van de voorzitter
 • Bouwrijp maken van het perceel (tweede fase)
 • Fondsenwerving
 • Bezoek District Commissaris Commewijne
 • Overige

Overige :

 • Financiën
 • Planning 2018

 

Over Angel’s Garden :

Angel’s Garden is een stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007 en 6 augustus 2007 in Paramaribo Suriname.

Het is onze missie adolescenten en chronisch zieke kinderen met een beperking (lichamelijk of verstandelijk) die tussen wal en schip vallen in Suriname te helpen. Door de bouw van deze dag, nacht en weekendopvang hoopt Angel’s Garden tegemoet te komen  aan hun behoeften, waardoor ze minder aangewezen zijn op de zorg van familie en minder beperkt zijn in hun sociale contacten.

Daarom wilt Angel’s Garden hen opvang bieden zodat ze uit hun isolement gehaald worden.

 

Bestuur en vergaderingen :

Dit jaarverslag is op 16 september goedgekeurd door het bestuur.
Het bestuur is in 2017 4 keren bij één gekomen. Door ziekte en afwezigheid was het niet mogelijk meerdere keren bij één te komen.

 

Overzicht belangrijke gebeurtenissen :

Nederland :

 • Contact Maagdenhuis
  Steun voor het project blijft aanwezig.
  Belangrijke adviezen die zijn gegeven worden in overweging genomen.
  Te denken valt aan het opsplitsen van de bouw in twee fasen, hierdoor zou het doel van Angel’s Garden eerder bereikt kunnen worden.
 • Subsidie gezocht.nl
  De afspraken die 2016 gemaakt zijn met de directeur blijven van kracht.
  Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar het jaarverslag van 2016.
 • Donaties
  Door de donaties die hebben plaats gevonden werd het mogelijk gemaakt de duikers te plaatsen (riolering) op het perceel. (zie foto’, het plaatsen van de duikers)
 • Subsidies
  Wij zijn niet actief bezig geweest met Fondsenwerving. Onze prioriteit is, eerst het perceel helemaal bouwrijp maken. Hierdoor hopen wij de kansen op subsidies te vergroten.
  In 2018 hopen wij weer van start te gaan met Fondsenwerving.

Suriname :

 • Zakelijke bezoek
 • Bouwrijp maken van het perceel
  De tweede fase is april ingegaan. Het plaatsen van de duikers.
  Samen met de bouwkundig tekenaar en het bestuur in Suriname het perceel bezocht. Er rest nog 1 laatste fase ( derde fase). Dan is het perceel helemaal bouwrijp.
 • Fondsenwerving
 • Staatsolie
  Door de economische crisis in Suriname heeft er nog een subsidie aanvraag plaats gevonden. Wij wachten hiermee tot 2018. Hopen dat de situatie dan verbeterd is. Wij blijven wel in contact.
 • Combé markt
  De subsidie aanvraag nog niet verstuurd. Door de economische crisis is er weinig kans van slagen. Wij wachten hiermee tot 2018. Wij blijven in contact.
 • Skanfonds
  Daar blijven wij ook mee in contact. 2018 wordt de economische situatie geëvalueerd.
  Geen verdere bedrijven benaderd i.v.m.de economische crisis in het land.
 • Bezoek District Commissaris van Commewijne
  De voorgaande afspraken blijven van kracht. T.z.t wordt aangegeven waar de stichting hulp bij nodig heeft. Wij hopen op een productieve samenwerking.
  Tot nu toe zijn alle gesprekken van de afgelopen jaren prettig geweest en kan Angel’s Garden op steun van de overheid blijven rekenen.

 

Overige :

Wij zijn in 2017 niet actief geweest met Fondsenwerving in Nederland.
Onze prioriteit is eerst het perceel helemaal bouwrijp maken, om onze kansen op positieve werving te vergroten.

 • Vrijwilligers
  Het werven hiervan ging ook erg moeizaam. De vrijwilligers die zich aan melden waren niet gemotiveerd. Hadden verschillende agenda’s (bijvoorbeeld doordat ze een uitkering hebben), werden als het ware gedwongen om vrijwilligers werk te doen.
  Wij blijven positief en hopen de juiste mensen te kunnen aantrekken die hart hebben voor onze doel en samen met ons er alles aan willen doen deze doel te realiseren voor deze doelgroepen.
 • Financiën
  Zie bijlage
 • Planning 2018
  Starten met de laatste fase bouwrijp maken van het perceel. (het ophogen met zand)
  Bouwbegroting en tekening splitsen in twee bouwfasen.
  Vrijwilligers werven via vrijwilligers centrale of mond op mond reclame.
  Actief burgers benaderen voor hun donatie.