Jaarverslag 2016

Over Angel’s Garden

Angel’s Garden is een jonge stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007 en 6 augustus 2007 in Paramaribo Suriname.

Het is onze missie om gehandicapte adolescenten en chronisch zieke kinderen die in Suriname tussen wal en schip vallen te helpen. Voor deze jongeren is er nog geen dag,-nacht,-en weekendopvang, waardoor zij aangewezen zijn op de zorg van de familie. Zij zijn o.a. beperkt in hun sociale contacten. Daarom wil Angel’s Garden hen opvang bieden zodat ze uit hun isolement worden gehaald.

Dit jaar verslag is op 16 oktober 2016 goedgekeurd door het bestuur van Angel’s Garden.

Bestuur en vergaderingen
Het bestuur van Angel’s Garden is in 2016 5 keren bijeengekomen.

Overzicht belangrijke gebeurtenissen

Nederland
Er heeft zoals elk jaar een gesprek met de directeur van het Maagdenhuis in Amsterdam dhr. de Jong plaats gevonden.
Steun voor het project blijft aanwezig. Regelmatig vinden er tussen evaluaties plaats om de voortgang van het project te bespreken.

Met de directeur van Subsidie gezocht.nl ( Peter Potter ) zijn wij ook regelmatig in contact.
Afgesproken is dat wij weer in contact komen na het bouwrijp maken van het project. ( het perceel moet eerst goed bewerkt worden voordat de officiële bouw kan plaats vinden. o.a. door het plaatsen van de duikers, riolering en het ophogen van het perceel met o.a. zand. )

Suriname
Zakelijk bezoek van de voorzitter aan Suriname.

Skanfonds
Er heeft een gesprek plaats gevonden met mevrouw Christin Naarden i.v.m. het aanvragen van subsidie. De procedure werd goed doorgenomen.
staatsolie
Telefonisch heeft er een gesprek plaats gevonden. i.v.m. de economische crisis in Suriname, is het subsidie bedrag verlaag naar € 60.000. De subsidie aanvraag procedure werd besproken.
Combé markt
Er heeft een gesprek plaats gevonden met de zoon van de directeur.
De fondsenwerving procedure werd besproken. I.v.m. de economische crisis is besloten volgend jaar, afhankelijk van de crisis een aanvraag in te dienen.
District Commissaris Commewijne
Kennismaking met de nieuwe District Commissaris. Het projectplan werd o.a. besproken en eventuele tegemoetkoming van de overheid. Wij hopen op een productieve samenwerking.
Overige
De bouwtekening werd samen met betrokkenen o.a. de bouwkundige besproken. Waar nodig werden wijzigingen aangebracht.
Afgesproken is o.a. 2017 te starten met het plaatsen van de duikers en het verder bouwrijp maken van het perceel.
Uittredende bestuursleden
Penningmeester : Jimmy Wakidin en Secretaresse Anneke Kromosadjah hebben wij bedankt voor hun deelname.
Nieuwe bestuursleden
Penningmeester : Url Crawford en Secretaresse Joanie Blank, heten wij welkom.
Nieuwe vrijwilligers
Conrad Anijs en Eunice Pinas heten wij van harte welkom.

Activiteiten
Door een te kort aan vrijwilligers zijn wij er dit jaar helaas ook niet aan toegekomen activiteiten die gepland stonden uit te voeren. Wij blijven positief en hopen dat vrijwilligers zich aanmelden. Via vrijwilligers centrale Amsterdam gaan wij 2017 een vacature uitzetten.

Donaties
2016 heeft er meer donaties plaats gevonden. Wij bedanken een ieder voor zijn bijdrage. Wij blijven elk jaar hopen op meer donateurs die het project en deze doelgroepen een warm hart toe dragen.

Subsidies
In Nederland zijn wij niet actief opzoek gegaan naar subsidies.
Wij hadden onze prioriteiten verlegd naar het projectland.

Financiën
Zie bijlage

Planning 2017
Fase 2 : bouwrijp maken van het perceel. (het plaatsen van duikers, riolering en ophogen van het perceel)
Bouwbegroting en tekening afronden. (puntjes op de i)
Donaties (actief opzoek gaan)
Vrijwilligers werven