Jaarverslag 2013

Over Angel’s Garden

Angel’s Garden is een jonge stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007 en 6 augustus 2007 in Paramaribo Suriname.

Het is onze missie om gehandicapten adolescenten en chronisch zieke kinderen die in Suriname tussen wal en schip vallen te helpen. Voor deze jongeren is er nog geen dag,-nacht en weekend opvang, waardoor zij aangewezen zijn op de zorg van de familie. Zij zijn o.a. beperkt in hun sociale contacten, daarom wilt Angel’s Garden hen opvang bieden zodat ze uit hun isolement worden gehaald.

Dit jaar verslag is op dinsdag 18 maart 2014 goed gekeurd door het bestuur van Angel’s Garden.

Bestuur en vergaderingen

    Het bestuur van Angel’s Garden is in 2013 vijf keer bijeengekomen.

Overzicht belangrijke gebeurtenissen

Suriname

Bij een meting in District Commewijne, georganiseerd door de DC van Commewijne heeft de voorzitter van Angel’s Garden kort aan de aanwezige gasten het doel van Angel’s Garden uitgelegd.

In de maand Augustus heeft de voorzitter van Angel’s Garden van het Ministerie van Sociale zaken en het Ministerie van Volksgezondheid de goedkeuring voor het Project Angel’s Garden in ontvangst genomen.

Op 18 November 2013 heeft Stichting Angel’s Garden na zeven stressvolle jaren de bereidverklaring ontvangen van de Surinaamse overheid. Het gaat om een perseel van 1 hectare in District Commewijne. Het bestuur van Stiching Angel’s Garden is de Surinaamse overheid hier erg dankbaar voor. Verder de District Commissaris van Commewijne Ingrid Karta-Brink en het assemblee lid Jenny Warsodikromo (DNA). Met de bereidverklaring is Angel’s Garden dichter bij haar doel gekomen. Nu hoopt Angel’s Garden het benodigde geld bij elkaar te kunnen halen voor de bouw en inrichting van Angel’s Garden.

Nederland

Angel’s Garden heeft vanaf 3 April 2013 een nieuwe kantoorruimte aan de Orlyplein 85 te Amsterdam. Het huurcontract is afgesloten voor een jaar met Regus in Amsterdam.

De contracten met de directeur van het Maagdenhuis, de heer de Jong zijn nog steeds aanwezig. De heer de Jong wordt regelmatig op de hoogte gebouden over de laatste ontwikkelingen van Angel’s Garden.

Er is nu een link naar de Engelse vertaling van de website. Op deze manier hopen wij meer mensen te bereiken.

Activiteiten

Het vinden van gemotiveerde vrijwilligers blijft een probleem voor Angel’s Garden. De stichting heeft vrijwilligers nodig. De stichting hoopt via mond-op-mondreclame in contact te komen met gemotiveerde mensen. Door het te kort aan vrijwilligers, kan de stichting nog niet starten met de geplande activiteiten. Het bestuur blijft optimistisch en hoop dat er mensen zijn die Angel’s Garden een warm hart toe dragen en zich aanmelden om de stichting te ondersteunen.

Donaties

Er zijn nieuwe donatie brieven. Volgend jaar gaat de stichting actief hiermee aan de slag. Het is nu van groot belang dat Angel’s Garden financiele steun ontvangt voor het realiseren van het doel van de stichting.

Subsidies

De stiching heeft bij de belastingdienst een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de ANBI-registratie. De belastingdienst heeft in een schrijven laten weten dat de stichting aan alle eisen voldoet. Door deze status hoopt Angel’s Garden meer subsidies en donaties te ontvangen.

Financiën

Zie Bijlage

Planning 2014

  • Starten met de eerste bouwfase van het project
  • Donatie brieven versturen
  • Subsidies, fondsenwerving
  • Actief opzoek gaan naar vrijwilligers
  • Netwerk verbreden