Jaarverslag 2010

Over Angel’s Garden

Angel’s Garden is een jonge stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007. Het is onze missie om de groep gehandicapte adolescenten en chronisch zieke kinderen die in Suriname tussen wal en schip vallen te helpen. Voor deze jongeren is er nog geen dag, nacht en weekendopvang, waardoor zij aangewezen zijn op de zorg van de familie. Zij zijn beperkt in hun sociale contacten, daarom wilt Angel’s Garden hen een opvang bieden om ze uit hun isolement te halen.

Dit jaarverslag is op 3 januari 2011 goed gekeurd door het bestuur van Angel’s Garden.

Bestuur en vergaderingen

 • Het bestuur van Angel’s Garden is in 2010 zes keer bijeengekomen.
 • Sherida Kerpens verlaat het bestuur wegens tijdgebrek en privéomstandigheden.

Overzicht belangrijke gebeurtenissen

 • Thuiszorg Sera Zorg en Angel’s Garden hebben na een aantal gesprekken besloten een samenwerkingsverband aan te gaan in de vorm van kennisuitwisseling.
 • Zoelaiga Herfst (voorzitter Angel’s Garden) neemt schriftelijk contact op met Drukkerij Sonneveld i.v.m. de levering van ongeldige acceptgirokaarten (zie jaarverslag 2009). De drukkerij geeft toe dat er iets is mis gegaan, maar ontkent vervolgens hiervoor verantwoordelijk te zijn. De drukkerij wijst Inter-pay (nu Currence) als schuldige aan. Volgens de drukkerij is Inter –Pay de eindverantwoordelijke. Er wordt een kat en muis spel gespeeld. Het gaat Angel’s Garden te veel geld kosten als er hiervoor een advocaat wordt ingeschakeld. De voorzitter zoekt daarom uit hoe wij de schade alsnog kunnen verhalen.
 • Angel’s Garden zet haar zoektocht uit naar de uitgifte van een perceel voor de bouw van het complex. Door het invoer van een nieuwe systeem (op het Domeinkantoor te Paramaribo) is er een vertraging opgetreden bij de uitgifte van de percelen. Hiervan is het gevolg dat er een vertraging is opgelopen van de contacten met het Domeinkantoor. Deze zullen eind december weer worden voortgezet.
 • Vanwege de sloop in december heeft er een interne verhuizing plaats gevonden. Deze sloop heeft tot gevolg dat er een paar zaken stil zijn komen te liggen, zoals het versturen van subsidieaanvragen. Deze zaken zullen in 2011 worden voortgezet.

Activiteiten

Door de ziekte van Sherida hebben wij helaas de geplande activiteiten niet kunnen uitvoeren. Wij zullen in de toekomst meer gebruik maken van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Hierdoor kunnen wij planning aanhouden.

Donaties

De stichting heeft sinds 2010 een vaste donateur (Mevr. D. Artist). Wij hopen dat er meer donateurs zich zullen melden in 2011. Helaas waren er geen verdere melding hiervoor.
Alle donatie’s die wij ontvangen worden gebruikt nadat de bouw van het complex is voldaan. Deze zullen voor het inrichten van de complex worden gebruikt.

Subsidies

 • Er is een aanvraag bij de NCDO ingediend en deze is afgewezen. Het NCDO heeft daarvoor een paar redenen opgegeven die makkelijk weerlegd hadden kunnen worden. Het NCDO is in September 2010 gestopt met het verstrekken van subsidies. Hierdoor was het voor Angel’s Garden niet meer mogelijk te reageren op de afwijzing.
 • Er is een aanvraag bij het Maagdenhuis te Amsterdam ingediend en zij hebben toegezegd het project te willen steunen. Het is nu afwachten op de afhandeling van het perceel. (de papieren)

Financiën

Zie Bijlage

Planning 2011

 • Netwerk verbreden
 • Voorlichtende activiteiten organiseren
 • Vrijwilligers werven
 • Ambassadeur voor Angel’s Garden zoeken
 • Advertentie plaatsen (nieuwe bestuurder) ter vervanging van Sherida
 • Procedure m.b.t. Drukkerij Sonneveld voortzetten
 • Contacten domeinkantoor (afhandeling perceel) voortzetten
 • Subsidies aanvragen versturen