Jaarverslag 2009

Over Angel’s Garden

Angel’s Garden is een jonge stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007. Het is onze missie om de groep gehandicapte adolescenten en chronisch zieke kinderen die in Suriname tussen wal en schip vallen te helpen. Voor deze jongeren is er nog geen dag, nacht en weekendopvang, waardoor zij aangewezen zijn op de zorg van de familie. Zij zijn beperkt in hun sociale contacten, daarom wilt Angel’s Garden hen een opvang bieden om ze uit hun isolement te halen.

Dit jaarverslag is op 3 januari 2010 goed gekeurd door het bestuur van Angel’s Garden.

Vergadering

Door ziekte van een bestuurslid, heeft het bestuur het afgelopen jaar moeten functioneren met drie bestuursleden.
Het afgelopen jaar is het bestuur zeven keer bij een geweest.

Enkele vermeldenswaardige bijzonderheden uit de notulen:

 • Februari heeft er een gesprek in Suriname plaats gevonden, met de onderdirecteur van de Sociale zaken en een aantal medewerkers.
  Na een goed gesprek van ongeveer twee uren, werd de voorzitter de procedure voor subsidie aanvraag uitgelegd.
  De aanvraag formulieren werden meteen overhandigd.
 • De voorzitter heeft een bezoek gebracht aan de Minister van Regionale ontwikkeling.
  Op verzoek van de Minister werd een kopie van ons projectplan achter gelaten voor inzage.
 • Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de contactpersoon van Skanfonds te Suriname.
  De subsidie procedure is besproken. De voorzitter neemt t.z.t. contact op met de contactpersoon voor het indienen van een subsidie aanvraag.
 • Het vorige perceel die de stichting was toegezegd door Domein, moesten wij helaas terug geven. Het onderzoek had uitgewezen dat het perceel  niet meer beschikbaar was.
  De voorzitter werd een ander perceel  toegezegd. Dit perceel was ongeveer 5 hectare groot.
  Nu is het wachten op de verdere afhandelingen.
 • Na het lange zoeken naar de geschikte kantoorruimte, hebben wij in Maart een Kantoorruimte in Amsterdam-West gevonden en hiervoor een contract gesloten met de eigenaar Academica Islamica.

Activiteiten

Door ziekte van een bestuurslid en door te weinig vrijwilliger en vrijwilligsters, konden helaas de geplande activiteiten niet door gaan.

Wij hopen dat de activiteiten volgen jaar alsnog plaats kunnen vinden.

Donaties

De voorzitter werd veel benaderd door donateurs, omdat de bank had aangegeven dat de acceptgiro kaarten van 2008 (die bedrukt is door Drukkerij Solleveld) sinds 2007 niet meer geldig bleken te zijn.
Hierdoor waren er weinig domnaties. Gelukkig waren er een paar donateurs die geen gebruik hebben gemaakt van de acceptgiro kaarten, maar van overschrijving, of internet bankieren. Hierdoor hebben wij nog giften mogen ontvangen.

De voorzitter is bezig met het verhalen van de schade bij de drukkerij.

Financiën

Zie Bijlage